ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اخذ شناسنامه با وجود حکم نفی ولد

تقی بابایی

درسال 87 دادخواست طلاق از همسرم را به دادگاه دادم. پس از سینزده ماه دوری،فرزند پسری از وی بدنیا آمد.تقاضای نفی ولد کردم.بعد از آزمایشلت خونی وژنتیک وکروموزوم درپزشکی قانونی تهران وخراسان مشخص شد که صفل بدنیا آمده از من نیست.پرونده در مرحله دیوان است. با وجود دو حمک بدوی وتجدید نظر،در سال93 وی با نام نام خانوادگی من برای طفل بدنیا آمده شناسنامه گرفت.
عنوان مجرمانه وماده قانونی که بتوانم از وی شکایت کنم چیست؟
تقی بابایی

درسال 87 دادخواست طلاق از همسرم را به دادگاه دادم. پس از سینزده ماه دوری،فرزند پسری از وی بدنیا آمد.تقاضای نفی ولد کردم.بعد از آزمایشلت خونی وژنتیک وکروموزوم درپزشکی قانونی تهران وخراسان مشخص شد که صفل بدنیا آمده از من نیست.پرونده در مرحله دیوان است. با وجود دو حمک بدوی وتجدید نظر،در سال93 وی با نام نام خانوادگی من برای طفل بدنیا آمده شناسنامه گرفت.
عنوان مجرمانه وماده قانونی که بتوانم از وی شکایت کنم چیست؟