ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

زمان دریافت پاسپورت انگلیسی برای همسر ایرانی

صفوي
زمان دریافت پاسپورت انگلیسی برای همسرانشان ایرانی که با ویزای اسپوز وارد انگلیس می شوند بعد از چند سال می باشد. ممنون در صورت تمایل شما، لطفا خانم وکیل تلفن دفترتان را نیز جهت مکالمات سریع تر ارسال نمایید. صفوي


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵
شخصی که ویزای انگلستان را از طریق ازدواج گرفته است بین ۲ تا ۵ سال باید انتظار بکشد که البته ممکن است این امر تا ده سال هم طول بکشد. به اقدامات و موقعیت شغلی و مالی شوهر نیز بستگی دارد همچنین اگر همسر(زن) دارای شغلی باشد و یا در رشته ای تحصیل می کند که کشور انگلستان به آن نیاز داشته باشد, کسب اقامت به حداقل زمان تقلیل پیدا می کند شماره دقتر ۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵