ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

شکایت علیه قرارداد

milad

آیا فردی بدون داشتن اصل قرارداد و صرفا با داشتن کپی قرارداد می تواند طرح شکایت نماید .