ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

پیش فروش و متواری

مهدی محمدی

سلام من در سال 92 یک واحد آپارتمان پیش فروش در عباس آباد آستارا خریداری کردم قیمت آپارتمان طبق طوافق 70 میلیون 45 نقد مابقی وام که 45 را در طی 6 فقره چک پرداخت نمودم و قرار بود شهریور 92 تحویل دهد که تاکنون تحویل نداده بعد از مدتی به من چک داد 45 و 20 میلیونی تا قرارداد را فسخ کنم من هم قبول کردم اما در پشت قولنامه قید کردیم که اگه چک پاس نشه قولنامه به قوت خود باقیست و 15 میلیون هم بابت پاس نشدن چک که چک هم پاس نشد حکم جلب هم گرفتم اما از اون شهر به جای دیگه فرار کرده به نظرتون چیکار کنم ؟ در ضمن قرار بود 4 طبقه 8 واحد بسازه که یک طبقه اضافه ساخته و با شهرداری هم مشکل داره . در ضمن چندین شاکی هم داره
مهدی محمدی

سلام من در سال 92 یک واحد آپارتمان پیش فروش در عباس آباد آستارا خریداری کردم قیمت آپارتمان طبق طوافق 70 میلیون 45 نقد مابقی وام که 45 را در طی 6 فقره چک پرداخت نمودم و قرار بود شهریور 92 تحویل دهد که تاکنون تحویل نداده بعد از مدتی به من چک داد 45 و 20 میلیونی تا قرارداد را فسخ کنم من هم قبول کردم اما در پشت قولنامه قید کردیم که اگه چک پاس نشه قولنامه به قوت خود باقیست و 15 میلیون هم بابت پاس نشدن چک که چک هم پاس نشد حکم جلب هم گرفتم اما از اون شهر به جای دیگه فرار کرده به نظرتون چیکار کنم ؟ در ضمن قرار بود 4 طبقه 8 واحد بسازه که یک طبقه اضافه ساخته و با شهرداری هم مشکل داره . در ضمن چندین شاکی هم داره