ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

طلاق

اگر ابلاغیه دادگاه به دلیل عدم امکان ابلاغ به خوانده نرسد وبه دادگاه اعاده شودخوانده میتواند دردادگاه حاضر نشود؟


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام و احترام فراوان

آیا شما خواهان پرونده هستید یا خوانده ی پرونده چون جواب ها متفاوت خواهد بود

اگر خواهان باشید و ابلاغیه به دست خوانده نرسد او را ضمن مجحول المکان اعلام کردن از طریق آگهی روزنامه امر ابلاغ را انجام دهید
اگر خوانده ی پرونده هستید و ابلاغ به دست شما نرسد و در دادگاه شرکت نکنید حکم قیابی برای شما صادر خواهد شد که فرصت واخواهی را خواهید داشت

ولی اگر خواهان هستید و می خواهید حکم شما قیابی نباشد صد درصد تلاش کنید نشانی خوانده را پیدا کنید تا ابلاغ به دست او برسد و در دادگاه شرکت کنید.