ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

چگونگی طلاق. زن

برزنگ
نحوه طلاق دادن زن. ضمن اینکه زن راضی نیست و مهریه را بصورت اقساطی دریافت میکند


برزنگ
چگونگی طلاق دادن زن ضمن اینکه مهریهذدریافت میکند و زن راضی بهذطلاق نیست


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

با سلام و احترام;

با تقدیم دادخواست طلاق یکطرفه و اشاره به این نکته که زوجه با عنایت به پرونده شماره فلان در اجرای احکام فلان مهریه خود را دریافت می دارد

و اگر نیز مهریه را پرداخت نکرده اید ضمن تقدیم دادخواست طلاق 

دادخواست اعسار از پرداخت دفعتا واحده ی مهریه و تقسیط آنرا به دادگاه تقدیم بدارید