ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اختلاف

توشین پر
با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به همراه آقای محمود عقیق قراملکی پروژه هایی را به صورت شراکت در منطقه پارس جنوبی واقع در فاز 17-18 و همچنین فاز 13 برداشته بودیم که کارفرمای ما شرکت هوایار بود و مطابق صحبتهای شفاهی 25% سود پروژه مربوط به آقای قراملکی و بقیه سهم بنده بوده است و کلیه ابزارآلات و هر چیزی که برای پروژه تامین می شد جزو اموال بنده بود و آقای قراملکی به علت اینکه پروژه را ایشان گرفته بودند 25 درصد سود برای ایشان بود ولی متاسفانه به علت بدهی های پیش آمده و متضرر بودن پروژه اینجانب مجبور شدم پروژه را نیمه کاره رها نموده و از ایران خارج شوم و آقای قراملکی با شرکت هوایار زد وبند نموده و حق و حقوق و ابزارهای اینجانب را می خواهد بالا بکشد که در ذیل مشخصات کامل پروژه ها به تفضیل توضیح داده می شود: 1-    پروژه نصب کمپرسورهای فاز 17-18: این پروژه را شرکت SPEC (شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی) از شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران (IPMI) برداشته و کارهای اجرایی آن را به شرکت هوایار واگذار نموده است و شرکت هوایار پروژه مذبور را به شرکت بنده واگذار نموده است. حال آنکه دو قرارداد کار تنظیم شده است یکی ما بین شرکت SPEC و شرکت تندیس سازه آذر که شرکت تندیس سازه آذر سهامدارش بنده و دو نفر دیگر بنامهای کیوان قلی زاده و آرش بهرامی می باشد و قرارداد دومی ما بین شرکت هوایار و شرکت تندیس سازه آذر تنظیم شده است و قراردادهای مذبور بعد از امضا به ما ارائه نشده است و نزد شرکت SPEC و شرکت هوایار باقی مانده است چون ادعا نمودند که به صورت امانت پیش ما می ماند ولی لازم به توضیح است در مورد قرارداد فی مابین شرکت SPEC و شرکت تندیس سازه آذر بعد از امضا یک فاکتور 700 میلیون تومانی گرفتند تا پیش پرداخت را پرداخت نمایند و می دانم که شرکت SPEC از بابت قرارداد فی ما بین و فاکتورها مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نموده است لذا نمی تواند منکر قرارداد شود و در مورد شرکت هوایار یک سری صورتجلسات کارگاهی تنظیم شده است که به پیوست ارسال می گردد که در آن به صراحت از شرکت تندیس سازه آذر اسم برده شده است چون برای پروژه شرکت تندیس سازه آذر را برای کارهایی مکلف نموده است و همچنین لازم به ذکر است 30% سهام شرکت هوایار برای شرکت SPEC می باشد و در شروع کار برای اینکه شرکت SPEC و شرکت هوایار از خودشان هیچ نیرویی را به سایت اعزام ننمایند نامه ای را شرکت SPEC به شرکت IPMI به صورت رسمی زده است و بنده را به عنوان نیروی شرکت SPEC و رئیس کارگاه معرفی نموده است و همچنین دو قرارداد امضا شده را بنده اصلا امضا ننمودم و آقای قراملکی به همراه مهر شرکت تندیس سازه آذر امضا نموده است در صورتی که آقای قراملکی هیچ حق امضایی در شرکت تندیس سازه آذر ندارد حال بنده فکر کنم دو راه دارم یا اینکه از شرکت هوایار و شرکت SPEC برای قرارداد منعقده شکایت نمایم و یا اینکه از خیر قرارداد بگذرم و از شرکت SPEC به عنوان رئیس کارگاه شکایت نمایم که بنده در کارگاه هزینه کردم ولی تاکنون هیچ پولی به بنده پرداخت نشده است لازم به ذکر است از بابت فاز 17-18 و همچنین فاز 13 بنده کلا 660 میلیون تومان از آقای قراملکی دریافت نمودم و پولها را شرکت هوایار به آقای قراملکی پرداخت نموده است یعنی اینجانب یا شرکت تندیس سازه آذر از شرکت SPEC و هوایار اضلا پولی نگرفته ایم و ما از آقای قراملکی گرفته ایم و شاید هم آقای قراملکی پول بیشتری از هوایار گرفته است ولی به بنده 660 میلیون تومان پرداخت نموده است و همچنین بنده می توانم به علت امضا قراردادهای مذکور به جای اینجانب شکایت کنم و اینجانب واقعا خواهان این هستم که پای آقای قراملکی را به دادگاه بکشانم و اذیت بشود چون هر چی سر بنده آمده است مسببش قراملکی است. و به پیوست صورت خریدها و هزینه های اینجانب و همچنین صورت وضعیت ها و اضافه کاریها و لیست انبار به حضور ارسال می گردد. 2-    پروژه نصب کمپرسورهای فاز 13: پروژه فاز 13 عین فاز 17-18 می باشد و فرق آن این است که در فاز 13 شرکت SPEC در کار نیست و پروژه را شرکت هوایار از شرکت مپنا برداشته است و به شرکت تندیس سازه آذر داده است  حال آنکه بعد از خروج اینجانب یک سری از ابزارهای اینجانب را آقای قراملکی به همراه حسن آلهیاری از سایت 17-18 خارج نمودند و به اسم اینکه به فاز 13 می برند به بیرون برده و فروخته اند و یک سری از ابزارهای اینجانب را نیز شرکت هوایار خارج نموده و به فاز 13 و 14 برای کارهای خودش برده است و ابزراهای اینجانب را توقیف نموده است ولی خودش دارد با ابزارهای بنده در سه فاز کار می کند که این خودش غیر قانونی می باشد و همچنین بعد از خروج اینجانب شرکت هوایار یک سری از چکهای بنده را که نزد نیروها و طلبکارها بود پولشان را داده و جمع نموده است و لازم به یادآوری می باشد اینجانب این چکها را جزو هزینه های خود نیاوردم چون هنوز پرداخت ننموده بودم و همچنین از دوستانم شنیدم که آقای قراملکی بعد از خروج اینجانب تسویه حساب یک سری نیروها را داده است ولی زد و بند نموده است یعنی اینکه از آنها رسید مبلغ بالاتری از پولی که داده است را گرفته است و سر شرکت هوایار هم کلاه گذاشته است و همچنین یک کافی نت در شهر عسلویه به برادر بنده اعلام نموده بود که بعد از رفتن بنده یک سری اشخاص به آنجا مراجعه کردند و سربرگ شرکت تندیس سازه آذر را می دادند تا ایشان نامه ای تایپ نموده که (یعنی از طرف بنده) بنده به آنها بدهکارم و آنها نامه ها را به کارگاه می بردند و پول می گرفتند. حال بنده خواهان شکایت از شرکتهای مذکور و آقای قراملکی هستم تا به حق و حقوقم برسم تا بتوانم بدهی های خود را داده و به ایران برگردم. در ذیل خلاصه هزینه ها و صورت وضعیتها و صورتجلسات و نامه ها به حضور ارسال می گردد و همچنین بنده قبل از خروج از ایران به برادر خود بنام احمد توشین پر وکالتنامه رسمی محضری دادم که ایشان تمام کارهای اینجانب را در غیاب بنده انجام دهد. لازم به ذکر است آدرس دفاتر مرکزی هوایار و اسپک در تهران است. لازم به ذکر است بنده قبل از خروج از ایران وکالتنامه رسمی محضری به برادرم دادم تا در زمان نبود اینجانب کلیه کارهای حقوقی اینجانب را انجام دهد لازم به ذکر است اینجانب خواهان این هستم پرونده خود را به وکیلی دهم و با توجه به اینکه اینجانب فعلا پولی ندارم به وکیل پرداخت نمایم ده درصد مبلغ اخذ شده از طریق دادگاه را به وکیل پرداخت می نمایم البته بعد از وصول از طریق دادگاه شماره تلفن تماس اینجانب به قرار ذیل می باشد: 0013478095966   پیوستها: 1-    هزینه های پرداخت شده توسط اینجانب مهدی توشین پردرپروژه عسلویه تا خروج اینجانب از پروژه مبلغ 14309216842 ریال 2-    لیست ابزارآلات موجود در انبار در زمان خروج اینجانب مهدی توشین پرازپروژه مبلغ 4951367000 ریال 3-    صورت وضعیت فاز 17-18 تا زمان خروج اینجانب از سایت مبلغ 11508234401 ریال 4-    صورت وضعیت فاز 13 تا زمان خروج اینجانب از سایت مبلغ 3601589649 ریال 5-    اضافه کاری های انجام شده تاز مان خروج اینجانب از فاز 17-18 مبلغ 2625142890 ریال 6-    اضافه کاری های انجام شده تاز مان خروج اینجانب از فاز 13 مبلغ 569690000 ریال 7-    توقف کارها و بیکاری نفرات فاز 17-18 تا تاریخ 01-01-93 به علت نبود مدارک در پیش بنده مبلغ 1395684000 ریال پیوستها: فایل هزینه های پرداخت شده توسط اینجانب مهدی توشین پردرپروژه عسلویه ت اخروج اینجانب از پروژه به قرار ذیل می باشد:   فایل اسناد پیوستی هزینه های پرداخت شده توسط اینجانب مهدی توشین پردرپروژه عسلویه تا خروج اینجانب ازپروژه به قرار ذیل می باشد: https://www.dropbox.com/s/ein6nleysemrbc6/TOTAL%20DOCUMENT%20FOR%20TOTAL%20COST.pdf?dl=0 فایل لیست ابزارآلات موجود در انبار در زمان خروج اینجانب مهدی توشین پر از پروژه به قرار ذیل می باشد: https://www.dropbox.com/s/cth20iuksmssj6x/Asaluie%20Warehouse%20Equipment.pdf?dl=0 فایل صورت وضعیت فاز 17-18 تا زمان خروج اینجانب از سایت به قرار ذیل می باشد: https://www.dropbox.com/s/ant9y3ur38qhkwg/Invoice%20For%2017-18.pdf?dl=0 فایل صورت وضعیت فاز 13 تا زمان خروج اینجانب از سایت به قرار ذیل می باشد: https://www.dropbox.com/s/bykf0v3evpgtf2j/Invoice%20For%2013.pdf?dl=0 فایل اضافه کاری های انجام شده تاز مان خروج اینجانب از فاز 17-18 به قرار ذیل می باشد: https://www.dropbox.com/s/3vgw7lhcsh27cqy/Total%20Extra%20Work%20Phase%2017-18.pdf?dl=0 فایل اضافه کاری های انجام شده تاز مان خروج اینجانب از فاز 13 به قرار ذیل می باشد: https://www.dropbox.com/s/3m7dx6dh940yaqa/Total%20Extra%20Work%20Phase%2013.pdf?dl=0 فایل توقف کارها و بیکاری نفرات فاز 17-18 تا تاریخ 01-01-93 به علت نبود مدارک در پیش بنده به قرار ذیل می باشد: https://www.dropbox.com/s/sylekkce9zcdesy/Stop%20Work%20Phase%2017-18.pdf?dl=0 فایل مدارکی که ثابت می کند شرکت تندیس سازه در پروژه وجود فیزیکی دارد: https://www.dropbox.com/sh/1z343g1cr20lexn/AADfRLtbyg0mS3SYspuxJB53a?dl=0   فایل نامه معرفی مهدی توشین پر به عنوان رئیس کارگاه از طرف شرکت اسپک: https://www.dropbox.com/s/i8yntbpnb7jk1xi/mail%20for%20site%20manager.pdf?dl=0