ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اخذ خسارت به علت عدم حضور خریدار در محضر

خریدار ملک در تاریخ تعیین شده در محضر خاضز نشده و برگ عدم حضور صادر شده است . آیا خسارت تععین شده در مبایعه نامه از طریق دادگاه قابل وصول است یا خیر؟
زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

 با این اطلاعاتی که اراپه داده اید بله

ولی به مجموعه شرایط قرارداد شما مربوط می گردد