ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

خانواده

سلام برادر19ساله ای دارم ک در مکانی موقتا مشغول کاراست و تصمیم دارد بعد از خدمت سربازی کار ثابتی را برای خود فراهم کند .پدرم بسیار غیر منطقی است و فکر می‌کند درهر زمینه ای کاردان و کاربلدتراست.اخیرا بی دلیل برادرم را تحت فشار قرار داده و مرتب اورا بخاطر دوستانش مورد سرزنش قرار میدهد .درحالیکه دوستانش را میشناسیم و میدانیم جوانان سالمی هستند اما مکرر میگوید از آن ها دوری کن.نصیحت و راهنمایی او تبدیل ب اصرار.بحث.پرخاشگری و فشار خانوادگی شده است.پدرم از من مادرم و برادرم بی دلیل شکایت کرده و ب ما تهمت زده ک او را تهدید کردیم ومورد حمله قرار دادیم .لطفا بگویید ما جه کنیم


زهرا بوجاری نژاد
وکیل پایه یک دادگستری
شماره دفتر:۰۲۱۴۴۶۵۶۷۴۵

شما مجبورید از خود دفاع کنید، یکی از دلایل شما می تواند شاهد باشد مسلما در حین این درگیری ها شهودی برای شما وجود دارد.

شما بسیار مختصر پرونده را توضیح دادید و برای پاسخ بهتر نیاز به بررسی کامل پرنده می باشد تا راهنمایی های کاملتری ارائه دهم