ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

شکایت از استاد راهنما و داور

امید منافی

استاد راهنمای بنده با من سر لج افتاده و در روز دفاع با همکاری داور بنده را رد کردند برای دفاع مجدد بنده چه باید بکنم

لطفا شماره تماس نیز بگذارید

 
امید منافی

 

استاد راهنمای بنده با من سر لج افتاده و در روز دفاع با همکاری داور بنده را رد کردند برای دفاع مجدد

بنده چه باید بکنم و چگونه شکایت نمایم از آنها

چرا که قبل یکهفته قبل از دفاع استاد داور از پایان نامه بنده بسیار قدردانی کرده بود

لطفا شماره تماس نیز بگذارید