فوری مرسی

عارفه
سلام خسته نباشین از اینکه این سایت براه انداختین واقعا ممنون وازاینکه هم جنس خودم به این مقام رسیده خوشحالم مسله من اینکه من موبایل خریدم اقساطی چک دادم بطرف ازم ششصدهزارپول نقدگرفته4تاهم چک بمبلغ هرکدوم دویست وپنجاه هزاربعدخریدرفتم چندتامغازه گفتن300هزاربهم کلاه گذاشته زنگ زدم بهم فش..دادوتهدیدم کرداونجابه فاکتورهم نگاه نکرده بودم مبلغ باید مینوشت یکمیلیون وشصدنوشته یک میلیون وچهارصدازقضاهم من دادم کارت کشیدن الان3تاچک گرفته اخرین چکم میگن بدون امضاهستش منم مابقی پولی که سرم کلاه گداشتن میخوام الان اونابمن میگن چکتوبرگشت میزنیم بنام کلاهبرداری خواهشا بمن سریع جواب بدین من چیکار کنم؟