شرایط اداره کار

naghme
روزتون بخیر .شرمنده من تو یه شرکتی کار کردم که بم گفت اگه ماهی 300 تومن قرارداد ببندی بهت 300تومان میدهیم من 270 قرار داد بستم و اون ماه و 2ماه بعدی هیچ حقوقی نداد و من شکایت کردم به اداره کار چند وقت دیگه شورا دارم.آیا برای اداره کار این قرارداد توافقی بین من و کارفرما مهم است؟ یا با توجه به 6 ساعت کار روزانم بهم حقوق ادااره کار میدن؟ اینم بگم من فقط ماه اول قرارداد کتبی بستم و 2ماه بعدی کارفرما قرارداد بستنو میانداخت عقب.خیلی ممنون میشم اگه زود بهم پاسخ بدین