اثبات تحت تکلف

مستانه

سلام لطفا راهنمایی کنید برای اینکه بخوام ثابت کنم تا 20 سالگی تحت تکلف یک زن وشوهر بودم و هر دو فوت شدن و نام من هم در شناسنامه هیچکدام درج نشده چه اقدامی کنم