پرداخت بدهی

با سلام و احترام 

اینجانب در دوران اشنایی جهت ازدواج مبلغ ۱۰ میلیون تومان از اقا ( خواستگارم) گرفتم ، بعد از جدایی قصد بازپرداخت بدهی خود به اقا را دارم ، با توجه به شناختم از ایشون نگرانم بعد از واریز این مبلغ به حساب ایشون ادعایی کذب کند که هنوز بدهکار ایشونم ، شما چه روشی ایمن برای بازپرداخت پیشنهاد میدهید ، بنده تمایل ندارم کار به قانون و مراجع قانونی کشیده شود...                    

                                                                                                            با تشکر ...