مسئولیت بدون تقصیر-معامله با حق استرداد

saeed

با سلام لطفا توضیحیاتی در رابطه با مسئولیت بدون تقصیر و معامله با حق استرداد به تفکیک برای اینجانب بفرمائید.

با تشکر و احترام سعید.م