استعلام پرونده

سلام شخصی که پرونده ای به حکم رابطه ی نا مشروع داشته باشد که فقط جریمه نقدی شده باشد و بعد از گذشت چهار سال قاضی شهر دیگر میتواند با گرفتن استعلام ان پرونده را بیرون بکشد یا اینکه پرونده به کل دور ریز میشود؟