دریافت حق وحقوق

Hadi
باعرض سلام وخسته نباشیدخدمت شما،من دانشجوهستم وبرای هزینه های دوران دانشجوییم دریک نمایشگاه فرش مشغول به کارشدم وپس ازچهارماه صاحب کارم به هیچ یک ازقول هاش وفانکردنه بیمه ای نه افزایش حقوقی نه چیزی منم ناچاراانصراف دادم اومدم بیرون والان ایشون حقوق منوبعدازگذشت چندماه هنوزواریزنکرده وگفته که من هیچ حقوقی به من نمیده من بایدچیکارکنم ایامیتونم حق خودموازراه قانونی بگیرم یااینکه بایدبه زورازش بگیرم وازراه غیرقانونی؟