چک بدون تاریخ

بهار
با سلام من یک فقره چک بدون تاریخ به مبلغ 18000000 به دلیل تقاضای طلبم گرفتم ایا میتوانم از طریق کیفری پیگیری کنم؟ اگر در دادگاه نگم که چک بدون تاریخ بوده و بعد که صادر کننده چک امد گفت بدون تاریخ بوده و اثبات کرد مشکلی برای من پیش میاد؟ اگر فقط حقوقی بتونم پیگیری کنم و صادر کننده اموالی نداشته باشد برای پرداخت تکلبف چیست؟ ممنون از سایت خوبتون