باقی مانده ثمن مورد معامله

اسماعیل

 

با سلام.اینجانب مالک 3 دانگ از 6 دانگ یک واحد هستم که برای انجام کارهای ساخت آن وکالت بلاعرل دارای حق فروش به وکیلم داده بودم.شریکم نیز برای 3 دانگ دیگر نیز وکالت کاری بدون حق فروش به همان وکیل داده بود. پس از مدتی وکیلمان کلاهبرداری کرده و همچنین اقدام به فروش 6 دانگ واحد به صورت پیش فروش با قولنامه دارای کد رهگیری نمود.قیمت واحد 300 میلیون بود که 200 میلیون آن را خدیدار به وکیلمان داده و 100 میلیون باقیمانده در روز سند قرار است داده شود.وکیلمان نیز متواری شد.پس از شکایت شریکم، 3 دانگ او فروش مال غیر اعلام شد و به او بازگردانده شد. حال سوال من اینست که آیا در روز انتقال سند خریدار که از یک سال پیش ملک را نیز تصرف نموده، باید از آن 100 میلیون  باقی مانده ، نصف آن یعنی 50 میلیون را به من بدهد؟ در ضمن در قولنامه برای هر روز دیرکرد در انتقال سند نیز جریمه قید شده است.آیا این جریمه نیز قابل اخذ از من می باشد؟ با تشکر