سفته

خاني

با سلام آيا سفته تنها با اثر انگشت معتبر ميباشد يا بايد داراي امضاء و اثر انگشت باشد

باتشكر