مهریه

مینا
سلام ببخشید میخواستم بپرسم خانمی که مهریه اش را اجرا گذوشته میتواند بدون اجازه همسرش سرکار برود؟