استفاده از حق حبس پس از یک ماه زندگی مشترک

محدث آقازاده
با سلام. همسر من پس از یک ماه زندگی مشترک ترک منزل کرد و دو سال است که به تمکین محکوم شده حال پس از دو سال با گرفتن برگه پزشک قانونی دال بر باکره بودن اعاده دادرسی حکم تمکین را کرده و ادعا کرده که به تازگی متوجه شده ام که باکره میباشم. این در حالی است که بکارت ایشان از نوع حلقوی است و با نزدیکی قابل ازاله شدن نیست. و خانواده من شاهد شب اول زندگی ما بودند و همسرم در زمان ازدواج خونریزی و دردی نداشتند.اکنون ادعا کرده اند که هیچ ارتباط زناشویی بین ما نبوده آیا میتواندد از حق حبس استفاده کنند؟ لطفا راهنمایی ام کنید چگونه از خود دفاع کنم. با توجه به اینکه دو سال پیشحتی در اعتراض به رای تمکین خود اینگونه ادعاهایی را ذکر نکرده بودند. با تسکر