ادعای کذب

سلام در قراردادی بنده دو واحد اپارتمان فروختم که قبل از تبادل چک و پول قرارداد منتفی شد و بنده قرارداد خود را پاره کردم . لازم به ذکر است این قرارداد به دلیل ناتوانی در پرداخت مشتری منتفی شد . حال پس از گذشت چند وقت طرف قرارداد ادعای پرداخت پول را دارد و همچنین مطالبه خسارت و ادعای شکایت کرده است . تکلیف بنده چیست و نظر شما در مورد حکم دادگاه چیست ؟