سلام.

معافیت اعصاب و روان دارم .میخاستم بدونم میتونم تو ازمون وکالت شرکت کنم.