حق طلاق

Atee
میخوام به ازای گرفتن حق طلاق از شوهرم مهریه مو ببخشم بهش.بعدا مشکلی برام پیش نمیاد اگه بخوام طلاق بگیرم؟هروقت بخوام میتونم طلاقمو بگیرم؟