حق دیه

sara
با سلام میخواستم بپرسم پدربزرگ من ده سال پیش مفقود شدن آیا دیه به ایشون تعلق میگیرد؟