گرفتن مهريه

رقيه

پدر شوهرمم ميلياردي مال داره به بچه هامم هيچي نداده.من شوهرم ١٣ساله فوت كرده مال و منالم هيچي نداشته من الان ميتونم از پدر شوهرم مهريه ام رابگيرم لطفا راه حل بهم بدين دو تام دختر دارم ١٨ساله و ١٥ساله