خرید یک واحد آپارتمان پیش فروش

مصطفی

سلام . من 8 ماه پیش یک واحد آپارتمان پیش خرید کردم و مبلغ 30 میلیون تومان و تعداد 10 فقره چک در وجه فروشنده که در تمام چکها ذکر شده که بابت پیش خرید آپارتمان می باشد . و همچنین مقرر کردیم که اگر فروشنده تا 3 ماه بعد از قرارداد اقدام به ساخت بنا ننمود ، قرارداد از جانب بنده لغو است . حالا که نه ساختی صورت گرفته است ، فروشنده چکهای من را خرج کرده است . من چگونه چکهای خودم را مسدود کنم و آیا اظهار کنم به ایشان و متن اظهارم چگونه باشد ؟

ممنون از حسن توجه حضرتعالی