زندگی دریک منزل

محسن امیری

با عرض سلام وخسته نباشید /من درگیرمشکل جدی هستم وهرروز در منزل شکنجه روحی میشوم/به این شکل که من که پسری مجرد و26 ساله هستم درمنزلی به همراه پدرومادرم در کرمانشاه ساکن هستم که سندمنزل به طورمساوی به نام من ومادرم میباشدوقبلا که به صورت مبایعه خانگی ان را ازپدرم خریدم وبعدها توسط دادگاه به نامم شدودرمبایعه نامه قید کردیم که پدرم تازمانی که زنده هست درمنزل ساکن باشد/اما اوکارهای ازاردهنده وغیرقابل تحمل به شکل هرروزه به عمد وبا تمسک به مبایعه نامه انجام میدهد مثلا گاهی گاز را باز میگذارد/ همیشه درمنزل باصدای بلند دادوفریادمیکند/ در حمام ودستشویی کثافت کاری میکند/ وخیلی کارهای دیگر....واقعا جان من ومادرم بعدازسالها به لب رسیده ایا راه قانونی برای این مشکل هست که مثلا برای اومنزلی جداگانه بگیریم یا هرراه دیگری-با سپاس فراوان