نحوه فسخ قولنامه

Mahdi
با سلام . حدودا 6 ماه پیش زمینی مزروعه با سند عادی خریدم . شخصی که زمین را از او خریداری کردم چکهای داده شده به صاحب اصلی زمین را پرداخت نکرده و صاحب قبلی زمین از وی شکایت نموده و زمین را توقیف کرده است . ضمنا قولنامه بین آنها را که من مشاهده کردم هیچ شرطی مبنی بر فسخ قولنامه قید نشده بود . با توجه به شرایط موجود من میتوانم اقدام به فسخ معامله نموده و مطالبه ضرر و زیان نمایم؟ و اینکه این پروسه چقدر به طول خواهد انجامید ؟ چون من ایران نیستم میخواهم با سریعترین راه حل ممکن به پول یا عدم توقیف برسم . در ایران به یکی از بستگان وکالت تام داده ام تا موضوع را پیگیری کنند پیشاپیش از پاسخ شما کمال تشکر را دارم.