اعاده دادرسی و جلوگیری از اجرای حکم کیفری

محسن نصرتی زهرایی
سلام بنده متهم به انتقال مال غیرموصوم و یک واحد از آپارتمانهای مسکن مهر 1، رای دادگاه بدوی حکم بر براءت 2، تجدید نظر نقص مینماید 3، مجددا در دادگاه بدوی رسیدگی و با اخذ استعلام از مسکن و شهرسازی که بجای درج مشخصات صاحب اولیه امتیاز نام بنده که خریدار فیش بودم را اشتباها درج و براساس ان محکوم به 7سال زندان مینماید 4،تجدید نظر تایید مینماید و دلیل انرا تشکیل پرونده های مشابه و اتهامات متعدد دراین دادگاه اگرچه سه فقره پرونده منجر به حکم براءت وی شده ولیکن فقره اخیر دلالت بر تعمد مشارالیه و سوء نیت وی دارد سوال ایا بعلت داشتن سابقه محکومیت اشد مجازات داده میشود یا بعلت تعداد بالای براءت ؟ از دیوان اعاده دادرسی کردم که دیوان نیز به دلیل اینکه دفاعیات ماهوی دردیوان مورد بررسی قرار نمیگیرد و با هییچک یک از بندهای ماده 474 انطباقی ندارد و رد شده است الان چه کنم خواهشا راهنمایی کنید