زمین زراعتی دال بر اثبات مالکیت ؟

مجید

اینجانب دارای زمینی می باشم که با رای کارشناسی و رای بدوی و رای تجدید نظر دال بر زراعتی بودن زمین را گرفتم حال جهت حق مطالبه از اداره راه و شهرسازی نیاز به اثبات مالکیت را دارم و یا در صورتی که از سند منابع طبیعی کسر شود اثبات مالکیت احراز می شود .  در صورتی که در دادخواست اشاره به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی کرده ام.در ضمن نوع ماده آیین دادرسی قابل ذکر را در قوانین دادرسی اشاره شود . با تشکر . مجید مرادی 09177728757