طلاق

با عرض سلام

سه سال است که ازدواج کرده ام. همسر من واژینیسم دارد. برای مداوا چندین جلسه به سکسولوژیست و پزشک زنان و مشاوره های دیگر مراجعه کرده ایم ولی علیرغم این کارها هنوز مشکل او حل نشده است. این مشکل تاثیرات شدید روحی بر من گذاشته و دیگر نمیتوانم با او ادامه زندگی دهم. حال سوال من این است که از نظر قانونی آیا پرداخت مهریه بر من است یا خیر؟ با توجه به این موضوع چگونه می توانم اقدامات قانونی جهت طلاق را انجام دهم؟