میخوام دنبال فردی بگردم

hamed

یک نفر که چندسال ازش بیخبرم..شغلش رو میدونم.ینی توی ارگان دولتی خدمت میکنه. ولی کارش جوریه که گردشیه ینی انتقالی داره هر یک یا دو سال.میخواستم بدونم میتونم پیداش کنم؟