چطور مي توانم مهريه ام را بگيرم

فاطمه

سلام خانمي هستم 30 ساله  ما به مدت 3 ماهه كه عقد دائم كرديم بعد از گذشت 3 ماه آقا بد اخلاقي مي كنه و بهانه هاي زيادي مي گيره و مرا تحقير ميكنه و طفره ميره  من هم احساس مي كنم زندگي با اين آدم  عاقبتي نداره   .   چه جوري براي جدايي اقدام كنم و حق و حقوقم را بگيرم باتشكر