با سلام من عدنان درخواست طلاق انجام دادم

عدنان
و دادگاه پرونده ما رو در شورای حق اختلاف انتقال داد من یک جلسه شرکت کردم ولی الان سه هفته است که جلسه مشاوره برگذار نشده حتی یک پیام برای تعیین وقت برای جلسه دیگر هم به ما ندادن و من دریا کار می کنم و نمی توانم این طور بدون کار بمانم ایا می توانم دیگر در جلسات مشاوره شرکت نکنم?و اگر احضاره به من داد شد ایا من مجبور به شرکت در جلسه هستم ؟