استرداد لاشه چک

در پرونده خیانت در امانت یک برگ چک طرفم محکوم شد اما در تجدید نظر رای برائت صادر شد با توجه به اینکه چک رو به اجرا گذاشته بود وجه چک رو به همراه خسارت از من گرفت الان با توجه به اینکه هیچ معامله ای انجام نشده و خیانت در امانتم رد شده چطور میتونم پولی رو که دادم پس بگیرم؟

با همین شخص یک پرونده الزام به تنظیم سند خودرو در اجرای احکام دارم آیا امکان توقیف پولی رو که به حساب دادگستری واریز کردم تا زمان تنظیم سند خودرو دارم سند دست خودشه و امتناع میکنه از آوردنش؟