طلاق

وحید
سلام. 5/5 سال هست ازدواج کرده ایم. اکنون از خانمم میخواهم فرزند داشته باشیم. اما وی میگوید من دلم بچه نمیخواهد. هیچ شرط ضمن عقدی نداشته ایم. علاقه زیادی به فرزند دارم. اگر بخواهم از او جدا شوم تکلیف مهریه چه میشود؟ 914 عدد سکه مهریه اوست. سالم هستم و شغل مناسب دارم و همیشه خرجی مناسب در اختیار خانواده قرار داده ام. لطفا راهنمایی کنید مرا... ممنون