اخراج ازکاردرخواست تحویل پس از 3ماه

جلال

باسلام

بنده بمدت3ماه بعنوام مشاور مالی و 9ماه بعنوان مسئول حسابداری

در شرکتی مشغول بکاربودم بک روز کارفرما از طریق اس ام اس به بنده اصلاع داد که دیگر بشرکت نیایم
ضمنا عدم تسویه حساب 1.5 ماه حقوق ویکماه بیمه چندین بار از من خواسته شده بود که برای روشن شدن بعضی از حسابها به شرکت مراجعه نمایم من نیر به شرکت رفته و رفع ابهام نمودم

حال پس از حدود3ماه از اخراج اینجانب طی اطهارنامه ای از من درخواست رفع مغایرت احتمالی در خصوص حسابهای بانکی را نموده 
من نیر در جواب اظضار نامه ایشان   اظهارنامه ای به وکیل شرکت ارسال نمودم که علی رخم اظهارات بالا و بااین توضیح که درمدت این سه ماه معلوم نیست که حسابهای شرکت دستکاری نشده باشند

واز ایجانب نمی توانم ایرادات احتمالی را جواب دهم

لطفا مرا راهنمایی فرمایید