ایجادمزاحمت

محمداحمدلو

سلام . برادرم یک باشگاه ورزشی و خانم ایشان یک مهد کودکی دارند . تازگی ها مزاحمت هایی مبنی بر پاره کردن بنر و ریختن کفش های آنان از داخل باشگاه به جوی آب و دستکاری قفل های ورودی و ... به طور نامحسوس ایجاد گردیده است .تکلیف ماچیست؟چگونه شکایت بنویسیم؟ممنون

09195193326