احقاق مطالبات از پروژه

نخعی مقدم

باسلام

اینجانب به تاریخ 3ماه پیش برای یک مجتمع تجاری به سفارش هیات مدیره همان مجتمع کاری را انجام دادم(نورپردازی فضای کل مجتمع) و بعلت حسن نیت متاسفانه نه قراردادی بستم و نه هنوز مبلغی رو دریافت کردم . هربار هم که مراجعه میکنم به عناوین مختلف بنده رو سرمیدوونند. چه کار کنم ؟ شما بگید. ابرو و حیثیتم داره میره و دستم به جایی بند نیست. خواهشمندم راهنمایی کنید بنده رو.

 

سپاسگزارم