وكالت فروش

سبحان

سلام خسته نباشيد ، يه سوال داشتم از خدمتتون ، من تك پسر يك خانوده شيش نفره هستم ، وسه خواهر ديگر به جز خودم دارم ، مادرم خانه يمان را به صورت شش دانگ به اسم بنده كرده اند ، البته از بنده يك وكالت فروش براي همان خانمون گرفته ، البته وكالت به صورتي هست كه قابل انتقال به غير نيست ، ميخواستم بدانم ، پس از مادرم خانه يمان به اسم بنده است يا خواهران بنده نيز از ان سهم دارند؟ ممنون ميشوم جواب دهيد