اموال پدری

اصغر

چگونه میتوانم جلو انتقال اموال پدرم و حسابهای بانکی ایشان به برادرم را بگیرم؟ من یک خواهر مجرد دارم و داداشم با کمک شوهر عمه ام که بازنشسته بانک است میخواهند کل حسابهای بابام در چندین بانک را با اخذ امضا از پدر مریضم خالی و به نام داداشم کنند. پدرم از بیماری سرطان رنج میبرد.و من از بابات خواهرم و آینده او نگرانم و نمیخواهم اینجوری بشه.اما میخوام بی سر و صدا تا فوت پدرم جلو نقل و انتقال اموالش گرفته شه تا اگه زنده موند و خوب شد برم باز کنم و در غیر اینصورت با انحصار وراثت همه به حقوقشانبرسند.لطفا راهنماییم کنید.ممنونم.