تصرف عدوانی

سامان فرامرزی

سلام بنده به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی از افرادی تحت عنوان تصرف عدوانی زمینم طرح دعوی نمودم.پس از احراز ماکیت و احزار متهمان.وکیل ایشان با استناد به موادی قاضی را مردد نمود.یکی اشاره به اینکه قبلا شکایت بنده منجر به منع تعقیب شده بود و دوم اینه از آنجا که بنده از زمین مورد نظر وکالت دارم.نمیتوانم مستقیما طرح دعوی نمایم.توضیح اینکه شکایت قبلی بنده بعلت عدم پیگیری بنده منجر به صدور منع تعقیب شده بودو ثانیا در حال حاضر با مستندات جدید طرح دعوی نمودم.ثالثا علاوه بر وکالت نامه مبایعه نامه خرید نیز دارم.لطفا راهنمایی فرمایید