کمر درد زن وممانعت شوهر از رفتن به دکتر

رضا
سلام خواهر من بعد از 8سال زندگی مشترک وکلی زحمت قناعت بچه داری اکنون طرد میشود خلاصه کنم خواهرم در ساختن خونه خودش همپای یک مرد کار میکرد اکنون بعد از 8سال دچار کمردرد شده اما شوهرش دکتر نمیبرد وتهدید کرده که اگه بری دکتر طلاق میدم ودلیل منطقش هم اینست که ممکنه دکتر مرد باشه وتنش را ببیند! ما گفتیم که پیش یک دکتر زن میبریم وجوابش اینه که اگه کار به بیمارستان وعمل بکشه انوقت یک دکتر مرد جراح باشه! امشب رفته بودم خونشون دیدم هنوز دختری که 30سالش نشده نمیتونه از جاش بلند بشه روزگارم سیاه شد اخه چرا؟ تصمیم گرفتم ببرمش دکتر شوهرش گفته بشین خونه من برات کنیز میارم اما اینا نقشه است میخواهد اون خواهر مظلوم من را طرد نماید مهریه خواهرم10میلیون تومان است هیچ پشتوانه ای ندارد اگر ببرمش دکتر واون بخواهد طلاق دهد ایا از اموال چیزی میرسد ایا از خانه ای که خودش با رنج وزحمت در ساختنش نقش داشته چیزی میرسد؟ شوهرش قبلا زن داشته وفوت کرده بود تازه الان میفهمیم اون بیچاره دق کرده شوهرش ادم متعصب قلب سیاهی هست تو محله خونش از همه جا معلومه چون روی دیوار حیاط به بلندی 3متر ایرانت زده اینقدر فکرش مصمومه! خانم وکیل چکار باید بکنم چکار میتونیم بکنیم خواهش میکنم اگر وقت گذاشتیدجواب را به ایمیلم ارسال کنید و درصورت امکان توسایت نگذارید