ممنوع الخروجی

من 4 سال هست مشکل دارم با همسرم و مهریه پرداخت میکنم اما تازه متوجه شدم که هم از ثبت و هم از دادگاه تقاضایی مهربه خلاف قانون هست کل مهریه را از هر دو مرجع تقاضا و از هر دو اجراییه صادر شده از طریق دادگاه پرداخت میکنم از ثبت ممنوع الخروج هستم چطور یکی را متوفق کنم ایا میتونه از دادگاه منوع الخروج کنه؟