نحوه تقسیم دیه و ارث

مهدی

سلام

میخواستم بدونم اگر برادری از خانواده فوت شده باشه وپدرومادرش هم فوت کرده باشن ومجرد هم بوده اموالش ب طور مساوی میان خواهربرادرتقسیم میشه یا مثل روال ارث پدری.

ممنون میشم اگر جواب بدید