تابعیت

سراج
باسلام خدمت شما جوانی هستم بیست وهفت ساله ودرضمن معلول هستم من پدرم ومادرم خارجی هستند مادرم متولدایران است ومن هم نیزمتولدهمین اب وخاک هستم وحالامادرم درقیدحیات نیستندوپدرم ازدواج کرده بایک زن ایرانی وایشان ازطریق همسرشان کارت طلایی گرفتند وحالامن ودوخواهرم بدون هویت هستیم ایامیتوانیم بدون هیچ هویتی تابعیت ایرانی بگیریم ممنون ازشما لطفاراهنمای کنید