سرقت چک وسند

اکبری

باسلام وارزوی موفقیت

   مدتی قبل دسته چک وسند بنده بسرقت رفت وبنده به دادگاه شکایت کردم ودادگاه ازطریق کلانتری احکام را به بانک واداره ثبت ارجاع نمود اخیرا فردی تماس گرفته اظهار میدارد

چک های شما نزد من است وازشما شکایت خواهم کرد لطفا راهنمایی بفرمایید

 

                                                      قبلا از عنایتی که خواهید فرمود متشکرم

                                                                                     اکبری