فروش خودرو

سیامک

خودرویی را قولنامه فروختم خریدار خودرو را صافکاری رنگ کرده بعد از چهار ماه رفتیم تعویض پلاک اصالت خودرو تایید نشده من سه میلیون پانصد گرفتم الان درخواست شیش میلیون دارد